På vores hjemmeside kan du læse information, der er relevant for vandværkets forbrugere. Bl.a. kan du læse den seneste analyse af vandkvalitet hvor du kan læse om vandets hårdhedsgrad, nitratindhold mv. Du kan ligeledes indtaste  flyttemeddelelser direkte via vores hjemmeside, men selve meddelelsen skal sendes til kassererens adr.

Onsdag d. 18/11 

Så er vandforsyningen oppe og køre igen bortset fra nogle få huse på Bredeløkkevej fra mejeriet ned mod værkstedet

1415 om ca en halv time vil der komme en kort afbrydelse af vandet op mod kirken, varighed ca 30 min

Afbrydelsen op mod kirken kommer til at vare til ca 1530

1600 Så skulle der være vand til alle

 

Datoer for bestyrelsesmøder i 2018 - 2019

27.06 - 07.08 - 05.09 og 03.10 indtil videre

Kalkknuseranlægget er blevet nedtaget 13/12

 

OBS !!! Vores drikkevand er d. 13/9 blevet tjekket for rester af sprøjtemidlet chloridazon  og heldigvis ingen problemer i forhold til det.

Se under Information - vandkvalitet - seneste analyser 

 

Seneste : Der har været overskridelser af vandkvalitetskravene (se seneste analyse her på hjemmesiden). Styrelsen for Patientsikkerhed (embedslægen) vurderer dog, at vandkvaliteten på vandværket ikke aktuelt udgør et sundhedsmæssigt problem. Der arbejdes på sagen, og der vil snarest blive lagt en ny drikkevandsanalyse op på hjemmesiden. I forbindelse med udbedring af vandkvaliteten, er der behov for, at I forsynes med vand fra St. Heddinge Vandværk indtil onsdag. Vandet fra St. Heddinge Vandværk er blødgjort, og det kan evt. mærkes på mængden af sæbe til tøjvask m.m. 

 

Ny vandprøve 22.02.18

 

Brev til vandværkets forbrugere april 2018

Information til vandværkets forbrugere november 2018

Informationsbrev marts 2019

 

Generalforsamling d. 22/9 2020 kl. 19 i Holtug forsamlingshus.

Der afholdes ordinær generalforsamling d. 22. september 2020 kl. 19 i Holtug forsamlingshus. Dagsorden i følge vedtægterne. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Bestyrelsen stiller forslag om sammenlægning med St. Heddinge vandværk.

Yderligere information – fulde ordlyd til forslag, regnskab etc. tilgængelig på vandværkets hjemmeside www.holtugvand.dk  fra d. 16 september.

Efter ordinær generalforsamling afholdes ekstraordinær generalforsamling samme sted ca. kl. 21 med følgende dagsorden

1. Sammenlægning af Holtug vandværk med St. Heddinge vandværk

2. Evt.

Grundet Covid 19 restriktioner henstilles til kun at møde 1 person pr. forbrugsadr.

Efter generalforsamlingen er der ikke servering af smørrebrød grundet Covid 19.

 

Ordinær generalforsamling 22. september 2020

Dagsorden ordinær generalforsamling

- Bestyrelsens beretning

- Bestyrelsens forslag til sammenlægning med St. Heddinge vandværk

- Revideret regnskab

- Budget 2020-2021

- Dagsorden ekstraordinær generalforsamling

8/10 2020 Information fra vandværket

 

Opdateret 08.10.2020

 

 

 
Vedr. uheld, drift, tilsyn og installation

 Kontakt Formand John Tange 

40456648

jt@holtugmc.dk

 

Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning:  

Kontakt formand

John Tange

40456648

jt@holtugmc.dk

 

 

 

Levering af vand fra St. Heddinge vandværk