På vores hjemmeside kan du læse information, der er relevant for vandværkets forbrugere. Bl.a. kan du læse den seneste analyse af vandkvalitet hvor du kan læse om vandets hårdhedsgrad, nitratindhold mv. Du kan ligeledes indtaste  flyttemeddelelser direkte via vores hjemmeside, men selve meddelelsen skal sendes til kassererens adr.

Datoer for bestyrelsesmøder i 2018 - 2019

27.06 - 07.08 - 05.09 og 03.10 indtil videre

Kalkknuseranlægget er blevet nedtaget 13/12

 

OBS !!! Vores drikkevand er d. 13/9 blevet tjekket for rester af sprøjtemidlet chloridazon  og heldigvis ingen problemer i forhold til det.

Se under Information - vandkvalitet - seneste analyser 

 

Seneste : Der har været overskridelser af vandkvalitetskravene (se seneste analyse her på hjemmesiden). Styrelsen for Patientsikkerhed (embedslægen) vurderer dog, at vandkvaliteten på vandværket ikke aktuelt udgør et sundhedsmæssigt problem. Der arbejdes på sagen, og der vil snarest blive lagt en ny drikkevandsanalyse op på hjemmesiden. I forbindelse med udbedring af vandkvaliteten, er der behov for, at I forsynes med vand fra St. Heddinge Vandværk indtil onsdag. Vandet fra St. Heddinge Vandværk er blødgjort, og det kan evt. mærkes på mængden af sæbe til tøjvask m.m. 

 

Ny vandprøve 22.02.18

 

Brev til vandværkets forbrugere april 2018

Information til vandværkets forbrugere november 2018

Informationsbrev marts 2019

 

Generalforsamling 29.03.2019 kl.18

Annonce generalforsamling 

Dagsorden generalforsamling

Resultatopgørelse 2018

Takster 2019

Bestyrelsens beretning 2018

Ekstraordinær generalforsamling 18. dec. 2019

Information til vandværkets brugere

Dagsorden ex. ordinær generalforsamling

Annonce ex. ordinær generalforsamling

Generalforsamling 26/3 2020 - udsat !!

OBS !!!!!!

I forlængelse af de sidste tiltag fra myndighederne, vedrørende bekæmpelsen af coronavirussen, har bestyrelsen i Holtug vandværk besluttet at udsætte den indkaldte generalforsamling d. 26 marts 2020 kl. 18.
Der vil komme ny information og ny indkaldelse i Stevnsbladet, når myndighederne siger OK til at vi igen kan forsamles.
Pbv John

27/5  Vi afventer stadig ok fra myndighederne, så vi kan indkalde til generalforsamling.

 

Opdateret 18.06.2020

 

 

 
Vedr. uheld, drift, tilsyn og installation

 Kontakt Formand John Tange 

40456648

jt@holtugmc.dk

 

Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning:  

Kontakt formand

John Tange

40456648

jt@holtugmc.dk

 

 

 

Levering af vand fra St. Heddinge vandværk