holtugvand.dk

Hvorfor Opstår Tørke?

05. March 2021 Pixabay

Tørke er aldrig godt. Desværre er det noget, som flere og flere mennesker lever under i større eller mindre dele af året. Men hvorfor opstår tørke egentlig?

Hvorfor opstår tørke? Tørke opstår, fordi der i et område ikke har været nok nedbør, altså regn, i en længere periode. Tørke er nærmest en livsbetingelse i nogle områder af verden, og er et gentagende og tilbagevendende fænomen. Selvom tørke i visse steder af verden er almindeligt, så kan det også være katastrofalt og føre til hungersnød.

Selvom tørke altid er er dårlig ting, så behøver det ikke blive alvorligt og gøre til hungersnød. Det handler i høj grad om, hvor slem tørken er, og hvor længe den varer. Normalt deler man tørke ind i tre forskellige stadier, der kan beskrives som følgende:

1. Det første stadie er det mindst kritiske og indledende, hvor det enten slet ikke regner, eller også regner det mindre end den mængde, der bliver fordampet.

2. Næste skridt er det stadie, hvor der har været nok tørke til, at både afgrøder og/eller planter ikke kan suge nok væske til at overleve og gro.

3. Det sidste og mest kritiske stadie træder ind, når et områdes landreserver begynder at skrumpe ind og fordampe. Dette kan både være grundvand, søer, vandreservoir og lignende.