holtugvand.dk

Vandstand Hvis Polerne Smelter

15. April 2021 WikiImages / Pixabay

Den globale opvarmning indlandsisen og isen på Antarktis til at smelte og har allerede medført til en havstigning på 4-5 cm.

Tabet af indlandsisen er i stor grad medvirkende til at vandstanden stiger i verdenshavene, og har stor effekt da der kommer mere ferskvand ud i havet og fordi at vandet fylder mere når det bliver varmt. Lige nu stiger vandstanden med godt og vel 3 mm pr. år og gennem de sidste 20 år er vandstanden steget med hele 4 - 5 cm. De sidste 10 år er stigningen i den globale vandstand øget fra 1,8 mm pr. år til nu at være 3,4 mm pr. år.

Skulle alt indlandsisen på Grønland smelte, har man regnet ud at verdenshavene vil stige med seks-syv meter. Og hvis iskappen på Antarktis skulle smelte helt, ville verdenshavene stige med hele 57 meter.

Den globale opvarmning og dermed havets vandstigning har alvorlige konsekvenser for verdens befolkning, natur og store dele verdenens landjord vil gå tabt.

I dette tilfælde er det lande som blandt andet Danmark står forskud. Danmark er et lille land med lange kyststrækninger hvilket gør at hvis alt isen smelter vil stort set hele Danmark være væk og fortabt i havet. 

 

Du læser artiklen, som er udarbejdet, fremstillet og skrevet, for at tilgodese Perlen Odense. Hos Perlen Odense finder man specielt gerne Vielsesringe .