Holtug Vandværk forsyner 202 forbrugere med rent drikkevand 

 


 
Vedr. uheld, drift, tilsyn og installation

 Kontakt Formand John Tange 

40456648

 

Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning:  

Kontakt Kasserer  

Anders Møller-Hansen

56522662